Thea Synapsis

CACICOL®

CACICOL®

CACICOL- матриксната терапия за роговицата

Екстрацелуларният матрикс(ЕЦМ) представлява околната среда на клетката (клетъчната микросреда). Той е своеобразно скеле (поддържаща, носеща структура), и за роговичните клетки.

Екстрацелуларните протеини (матриксните протеини) са обединени в сложно организирана мрежа (от колагени и еластини предимно), които са свързани чрез полимери (глюкозаминогликани и хепарансулфат).  Глюкозаминогликаните и хепарансулфатът свързват и защитават матриксните протеини и оттам тъканния интегритет.

ЕЦМ поддържа клетъчната хомеостаза, като съдържа всички клетъчни сигнални протеини (протеини за междуклетъчна комуникация- цитокини и растежни фактори) и взаимодейства с глюкозаминогликаните и хепарансулфата.

Поради това ЕЦМ има ключова роля за клетъчната комуникация, посредством която се задействат, осъществяват и регулират процесите на заздравяване на тъканта. С други думи ЕЦМ запазва тъканния архитектурен интегритет и регулира клетъчното поведение.

Различни по етиология и патологичен механизъм увреждания на корнеята причиняват деградация на глюкозаминогликаните => нарушава се протекцията на матриксните протеини, които също деградират =>настъпва дезорганизация на ЕЦМ- клетъчната среда. Тогава се задействат естествените процеси на репарация (възстановяване). В някои случаи (хронични язви) обаче, поради различни причини, тези процеси не се завършват и се влиза в порочен кръг от заздравителни и деструктивни процеси, от който трудно се излиза със стандартна терапия.

Cacicol представлява структурен аналог на глюкозаминогликана и хепарансулфата. Той реструктурира и протектира роговичната тъкан от протеолитичната деградация в тези хронични патологични състояния и прекъсва порочния кръг. На практика насочва процесите в посока репарация като имитира естествената микросреда на клетката, замествайки деградиралия хепарансулфат и взаимодействайки със структурните и сигналните протеини. Молекулата принадлежи към т. нар. регенериращи агенти, които подобряват качеството и скоростта на заздравяване на тъканите като стимулират естествените процеси на регенерация.

Cacicol  е потенциална алтернатива на лечение, неинвазивен терапевтичен подход в менажирането на роговични невротрофични язви. Той осигурява ефективна реепителизация при невротрофични язви, неподдаващи се на стандартна терапия. Подходящ е при: херпесни инфекции, химични изгаряния, механични травми, рефрактивна хирургия на роговицата, токсична кератопатия, тежък сух синдром, язва на Mooren, и др. състояния, довели до хронична терапевтично резистентна корнеална язва.

 

Този продукт може да бъде закупен от нашият Online магазин.

Информация
за продукта

CACICOL®

Свали информацията в PDF файл.

 

 

Cacicol®

Матрикс регенерираща терапия За заздравяване на роговицата

Капки за очи, разтвор

СЪСТАВ:

Поли (карбоксиметилглюкоза сулфат), декстран Т40, натриев хлорид, Вода за инжекции.

Кутията съдържа 5 еднодозови опаковки от 0,33 ml разтвор на капки за очи, в алуминиева опаковка.

Разтвор без консерванти.

STERILE  A

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ CACICOL®:

CACICOL® е предназначен за лечението на хронични рани на роговицата, като например епителни дефекти, упорити роговични дистрофии и свързаната с тях болка.

CACICOL® е препоръчително да се използва по лекарско предписание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CACICOL® принадлежи към семейството на RGTA® (регенериращи агенти), които подобряват скоростта и качеството на заздравяване на тъканите. Той стимулира естествения процес на регенерация на тъкани, подпомага лечението на извънклетъчния матрикс и намалява болката.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ CACICOL®:

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

САМО ЗА ОЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 • -   Измийте добре ръцете си преди употреба.
 • -   Отворете алуминиевата опаковка.
 • -   Вземайте по една еднодозова опаковка от лентата и затваряйте внимателно алуминиевата опаковка.
 • -   Отваряне на еднодозовата опаковка.
 • -   Накапвайте 1-2 капки в окото, като леко издърпате долния клепач надолу.
 • -   Избягвайте контакт на очите или върха на клепачите с апликатора на еднодозовата опаковка.
 • -   Изхвърлете еднодозовата опаковка след употреба. Не я пазете за по-нататъшна употреба.

ДОЗИРОВКА:

Използвайте CACICOL® точно както Вашият лекар ви е казал.

Накапвайте 1 -2 капки CACICOL® веднъж седмично.

Тази доза може да бъде коригирана от Вашия офталмолог.

По-честото използване от предписаното, може да компрометира лечебения ефект на CACICOL®.

Ако трябва да се приложи друго лечение в очите, първо накапете CACICOL® и изчакайте поне 15 минути преди да се накапете другия продукт.

Моля, информирайте Вашия офталмолог, ако приемате или наскоро сте приемали други локални офталмологични продукти, включително продукти, получени без рецепта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:

 • -   Да не се използва при пациенти под 18-годишна възраст.
 • -   Да не се използва по време на бременност или кърмене.
 • -   Използвайте продукта точно както Ви е бил предписан от Вашия офталмолог.
 • -   Да не се използва в случай на активна очна инфекция.
 • -   Да не се използва с местни антибиотици, принадлежащи към групата на аминогликозидите като неомицин или гентамицин.
 • -   Да не се използва с разтвори, съдържащи сребърни соли, йод, или мед (йоните могат да образуват комплекс с молекулата).
 • -   Не използвайте, ако сте алергични към някоя от съставките.
 • -   Не използвайте повредени опаковки.
 • -   Не отваряйте опаковката с инструмент.
 • -   Не докосвайте повърхността на окото с върха на опаковката.
 • -   Да не се инжектира, да не се гълта.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

Пациенти, чувствителни към хепариноиди или хепарин могат за получат местна реакция, която не трябва да компрометира лечебен ефект. Ако реакцията е твърде силна, спрете лечението и да се свържете с вашия очен лекар възможно най-скоро.

Ако получите някакви нежелани реакции, консултирайте се с Вашия офталмолог или фармацевт, или производителя.

 

КАК СЕ СЪХРАНЯВА CACICOL®:

Съхранявайте неотворените еднодозови опаковки в алуминиевата опаковка, за да ги предпазите от пряка светлина.

Не използвайте след срока на годност ясно отбелязан на картонената кутия. Срокът на годност се отнася за продукта в неотворени опаковки, съхранявани правилно.

Да не се използват повредени еднодозови опаковки. Изхвърляйте отворената еднодозова опаковка веднага след първоначалната употреба. Да не се пази за по-нататъчна употреба.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

0TR3 - 4 rue Francaise - 75001 Paris - Франция

ВНОСИТЕЛ:

Синапсис България ООД, бул. Шипченски проход 18, офис 110

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ: 06/2013


CACICOL®

CACICOL®